Rozwody podział majątku sprawy rodzinne

 

Podstawą istnienia małżeństwa jest trwała wola męża i żony, a nie formalny akt zawarcia. Paremia  ta wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego. Prawo podkreślało wagę i trwałość małżeństwa, mogli je stworzyć kobieta i mężczyzna. Kreowali oni wspólnotę całego życia, byli zespoleniem prawa boskiego i ludzkiego.

Według prawa rzymskiego, małżeństwo ulegało rozpadowi w przypadku braku woli pozostawania w związku małżeńskim któregoś z małżonków. Prawo rozwodowe w prawie rzymskim było charakterystyczne dla kultury Rzymian, dla okoliczności – było nad wyraz specyficznie regulowane. Sam akt rozwodowy był podobnie jak akt zawarcia małżeństwa czynnością czysto prywatną. Obok formy rozstania za porozumieniem stron – divortium, możliwe było odrzucenie przez jednego z małżonków drugiej osoby – repudium. Najpowszechniejszą formą jednostronnego odtrącenia było przesłanie drugiej stronie oświadczenia przez posłańca nuntius. Rozwody stały się od pewnego czasu nader popularne, zwłaszcza w wyższych społecznie sferach. Nietrudno było rozwód na małżonkach wymusić. Do tropienia zdrad małżeńskich służyły w starożytnym Rzymie specjalne osoby, zazwyczaj niewolnicy wysyłani w tym celu przez pana domu. Często jednak bywało, że rozpowszechniano fałszywe informacje na temat niewierności żony. Do końca istnienia prawa rzymskiego widoczna była w swej powszechności zasada wolności rozwodów, mimo wielu prób jej ograniczenia, m.in. przez chrześcijan. Nawet nieuzasadniony rozwód był jednak skuteczny.

Sprawy rozwodowe i sprawy o podział majątku wspólnego stanowią o specjalizacji Kancelarii. Kancelaria doradza w zakresie spraw rozwodowych, służy pomocą przy sporządzaniu pism w tych sprawach, jak i reprezentowaniu stron na rozprawach. Dajemy gwarancję, iż interesy rozwodzącego się małżonka będą analizowane przez sąd. W czasie sprawy rozwodowej roztrząsane są przyczyny rozpadu związku małżeńskiego, kwestie pieczy nad dziećmi, z kim mają zostać, jak ma wyglądać władza rodzicielska, czy ją ograniczyć, czy też pozostawić w pełnym zakresie jak dotychczas, jaka ma być wysokość alimentów, jak mają wyglądać kontakty rodzica z dzieckiem i wiele innych. W tych właśnie sprawach oferujemy specyficzną pomoc prawną, zawsze dopasowaną do oczekiwań Klienta. Służymy wiedzą i doświadczeniem w zakresie opieki rodzicielskiej, ograniczania lub pozbawiania władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dzieckiem, alimentów.

Doradzamy również i reprezentujemy Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego.

Do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię spraw rodzinnych należą sprawy o:

  • rozwód
  • separację
  • alimenty
  • o ustanowienie rozdzielności między małżonkami
  • podział majątku wspólnego między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej
  • ustalenie kontaktów z dziećmi
  • wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd
  • a także sprawy związane z władzą rodzicielską (przyznanie władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie),

W powyższym zakresie udzielam porad prawnych i reprezentuję strony na etapie sądowym i przed sądowym. Przygotowuję pozwy i wnioski, a także umowy majątkowe małżeńskie.