Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy. Najczęściej występuję jako pełnomocnik pracownika dochodzącego od pracodawcy roszczeń związanych z bezprawnym wypowiedzeniem umowy o pracę, wynagrodzeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych lub odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Ponadto reprezentujemy klientów w sprawach z odwołań od decyzji ZUS, np. w sprawach o odmowę przyznania prawa do emerytury lub renty, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy cofnięcia zasiłków.

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • prowadzenie spraw o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy,
  • sprawy o zaległe wynagrodzenia, odprawy, godziny nadliczbowe, mobbing, o sprostowanie świadectwa pracy
  • sprawy przed ZUS, odwołania od decyzji ZUS do sądu (odmowa prawa do emerytury lub renty, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy)

Ponadto oferuję usługi pracodawcom:

  • pomoc w opracowywaniu i sporządzaniu projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy (regulaminów pracy i wynagradzania, układów zbiorowych)
  • doradztwo związane z oświadczeniami o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
  • reprezentacja pracodawcy w negocjacjach i sporach sądowych z pracownikami