Windykacja

Dłużnicy są kreatywni i wypracowali wiele instrumentów, którymi starają się przeciwstawić windykacji osób, starających się odzyskać swoje pieniądze. Branże, które zgłaszają nam najwięcej problemów z odzyskaniem niezapłaconych faktur to najczęściej firmy transportowe, firmy handlowe oraz z branży budowlanej.

Znamy od strony praktycznej stosowane przez dłużników techniki, systemy wartości którymi się posługują, co umiejętnie wykorzystujemy aby zwiększyć skuteczność działań. Działania windykacyjne Kancelarii obejmują całe spectrum czynności niezbędnych do skutecznego odzyskania należności.

Kancelaria świadczy usługi windykacyjne poprzez prowadzenie wobec dłużników postępowania sądowego, zabezpieczającego, a także monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • sporządzenie przed sądowych wezwań do zapłaty
  • komunikację telefoniczną z dłużnikiem, monity i upomnienia pisemne i telefoniczne
  • alternatywne techniki windykacji
  • redagowanie pozwów i innych pism kierowanych do sądu
  • składanie wniosków egzekucyjnych do Komornika
  • ustalanie składu majątku dłużnika
  • ustalanie rozporządzeń majątkowych dłużnika mających na celu uszczuplenie tego majątku
  • nadzorowanie prawidłowości działań komorniczych
  • prowadzenie z dłużnikami negocjacji w celu zawierania ugód sądowych i pozasądowych, co pozwala na odzyskanie należności bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Korzystamy także z takich instytucji jak Rejestr Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowy Rejestr Długów.

 

Znamy skuteczne techniki negocjacji z dłużnikami przez co wzrasta efektywność egzekwowania należności. Nieodłącznym elementem działań windykacyjnych jest pisemna komunikacja z dłużnikami. Wysyłane do nich wezwania, ponaglenia mogą skutecznie wzmocnić pozycję negocjacyjną wierzyciela. Umiejętne stosowanie słów – kluczy spowoduje, że dłużnik zrozumie i wykona przedstawione mu polecenia i instrukcje.

Doskonale napisane wezwanie jest ma istotne znaczenie w podejmowaniu działań windykacyjnych. Dlaczego? Cechą narodową Polaków jest brak zdolności do zrozumienia czytanego tekstu. Ile czasu poświęca dłużnik na czytanie wezwania? Prawie wcale. Jeśli dobrze wyeksponujemy tytuł pisma, wzmocnimy skuteczność przekazu. Trzeba też wprowadzić odpowiednie słowa klucze, zastosować odpowiedni układ graficzny pisma, aby dłużnik zrozumiał odpowiedni przekaz i nabrał motywacji do spłacenia długu.