Odszkodowania, zadośćuczynienia

 

Kancelaria zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym dochodzeniem odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Działalność Kancelarii w tym obszarze obejmuje przede wszystkim pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju spraw z zakresu odszkodowań, zadośćuczynień i rent przeciwko firmom i zakładom ubezpieczeniowym, zakładom służby zdrowia i jednostkom administracji państwowej i samorządowej. Oferowana pomoc w rozwiązywaniu sporów obejmuje zarówno szeroko rozumiane mediacje, jak też reprezentację w sporach sądowych.

Dochodzimy roszczeń powstałych w następstwie:

  • kolizji i wypadków komunikacyjnych (kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta)
  • śmierci najbliższych w wskutek wypadku
  • uszkodzenia pojazdu (szkoda całkowita, potrącenia cen części, utrata wartości pojazdu po szkodzie, VAT)
  • zdarzeń zaistniałych przy pracy
  • z dobrowolnych umów ubezpieczenia na życie, NNW
  • spowodowanych zakażeniami szpitalnymi
  • błędami i pomyłkami medycznymi (błąd w sztuce)
  • zaniedbań w działaniach służby zdrowia

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzimy sprawę od początku do końca bez potrzeby stawiennictwa poszkodowanego.